Blontrock & Vermeersch, Geassocieerde notarissen te Brugge

 

Blontrock & Vermeersch

Geassocieerde notarissen te Brugge

12

Wat is een verkoop op lijfrente?

De verkoop op lijfrente is een verkoop waarbij de koper zich verbindt levenslang of voor een vastgestelde maximumtermijn aan de verkopers of aan de langstlevende van hen, maandelijks een geldsom te betalen. Dit bedrag kan al dan niet geïndexeerd worden. Gewoonlijk betaalt de koper een gedeelte van de koopsom contant bij het verlijden van de akte (wat we het ‘boeket’ noemen), en de rest wordt omgezet in een periodieke ‘lijfrente’.

De verkoper-rentegenieter heeft zo een vast en zeker inkomen.  Hier zijn geen belastingen op verschuldigd, want de rente is een manier om de verkoopprijs te betalen. De verkoopprijs wordt dus als het ware in schijven betaald.

De verplichting om de rente betalen, vervalt bij overlijden van de rentegenieter of bij het verstrijken van de vastgestelde termijn. Wanneer dat is, weet niemand. Daarom is een verkoop op lijfrente ook een ‘kanscontract’.

De verkoper-rentegenieter is geen eigenaar meer van het onroerend goed. De notaris zal in de verkoopakte de nodige waarborgen voorzien, bv. voor het geval de koper niet verder zou betalen.

Hoeveel rente de koper betaalt, wordt berekend op basis van de leeftijd en de levensverwachting van de verkoper. Het wordt berekend aan de hand van vaste tabellen.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .